ככל שנתניהו תוקף יותר – הציבור מאמין יותר למשטרה ופחות לפוליטיקאים

אצבע בעין של נתניהו : ככל שהוא תוקף יותר את המשטרה מזנק אימון הציבור בה לעומת צניחה נוראה בתחושת הישראלים כלפי הממשלה, הכנסת והפוליטיקאים בכלל. 

.

בקיצור; קשה שלא לחטוף גועל נפש מטיפוסים כמו ביטן ומירי רגב. הנתונים מסקר מקיף על עמדות הציבור בתחומים לאומיים, שנמסר היום לנשיא המדינה. 

.

לחיי העם הזה שאינו כה טיפש כפי שביבי ואנשיו משוכנעים שאנחנו. 

.

עניין מרכזי