דיון מעניין בוועדת הכספים עם ההחלטה להעביר 1.3 מיליארד שקלים למשרד התחבורה

בלחץ ועדת הכספים – סיכומים משופרים לעניין רכש הגומלין בפרויקטי התחבורה בישראל

בעקבות המתווה שהושג במסגרת הסכמות בין משרד הכלכלה שאמון על הסוגיה לחשב הכללי, אושרה ההעברה התקציבית על סך 1.3 מיליארד שקלים  למשרד התחבורה שעוכבה בשבועיים האחרונים בגין חשש ועדת הכספים למסמוס רכש הגומלין בפרויקטים אלה.

.

ההעברה אושרה ברוב קולות על רקע התנגדות חברי הקואליציה בוועדה, שקראו להתחייבות רחבה יותר מצד הממשלה לעניין רכש הגומלין. יו”ר הוועדה, ח”כ משה גפני, ציין כי הוא מאשר את ההעברה נוכח הצורך הדחוף אך קרא לממשלה להרחיב את רכש הגומלין ואף העלה הצבעה עקרונית לעניין חיוב רכש גומלין מלא מצד החברות דן ואגד: “המשמעות של קיום רכש הגומלין היא קיום או התמוטטות מפעלים ישראלים, נמשיך להילחם על כך”.

.

ועדת הכספים בראשות ח”כ משה גפני, קיימה היום (ב) דיון המשך בנושא רכש הגומלין בפרויקטי משרד התחבורה. במהלך הדיון שהתקיים בנושא בשבוע שעבר עלה כי מכרזים רבים בהיקפים של מיליארדים רבים הנוגעים למשרד התחבורה יוצאים ויצאו לדרך בשנים הקרובות וכי עתיד מפעלים רבים נקשר בהם ובדרך בה יתקיים לגביהם רכש הגומלין. עוד עלה כי בניגוד לעולה מהחוק כפשוטו, במסגרת מכרזי PPP (במסגרתם הממשלה מעבירה לחברה פרטית את האחריות לקיום המכרז ומשלמת עפ”י קריטריונים שנקבעים מראש), בוחרת הממשלה שלא לחייב את חברות הספקים ברכש גומלין על כל מרכיביו אלא עושה את החישוב עפ”י סך כל העלויות, כך מתמסמס רכש הגומלין. חברי כנסת מכל הקשת הפוליטית תקפו את התנהלות האוצר ומשרד התחבורה, והביעו התנגדות נחרצת להעברת תקציב של 1.3 מיליארד ₪ למשרד התחבורה בדיון שנערך מיד לאחר דיון זה.

.

בעקבות זאת עוכבה ההעברה והתקיים דיון ההמשך היום, במסגרתו הציגו משרד הכלכלה והחשב הכללי באוצר הסכמה עקרונית לעניין פרויקטים תחבורתיים הנמצאים על הפרק, לגביהם יתקיים רכש גומלין על כל מרכיב, בצורה ש-10% יהיו בהתחייבות לעניין רכש של טובין בתעשייה הישראלית ו-10% נוספים יהיו לפי רצון החברה. זאת בניגוד לעמדה הראשונה של החשב הכללי, לחייב רכש גומלין רק על מכלול מכרזי ה-PPP כאמור. חברי האופוזיציה בוועדה קראו שלא להסתפק בכך, ולהמשיך לעכב את ההעברה התקציבית עד לשיפור ההתחייבות מצד המדינה לרכש גומלין, יו”ר הוועדה, ח”כ משה גפני קרא לצדדים לעמוד בהתחייבות גם לעניין מכרזים עתידיים, והצביע עקרונית יחד עם חברי הוועדה על כך שחברות אגד ודן הנתמכות בידי המדינה יהיו מחויבות ברכש גומלין מלא, נוכח מצוקת תעשיית האוטובוסים בישראל, נוכח כך שוועדה בין משרדית בה חברים בין היתר משרד האוצר ומשרד התחבורה החליטה שלא לחייב רכש גומלין ברכישות לתחבורה הציבורית בישראל, מה שהביא לפגיעה קשה במפעלי האוטובוסים בארץ.

.

יו”ר הוועדה, ח”כ משה גפני פתח את הדיון: “אנחנו ממשיכים את הדיון לעניין הפרויקטים התחבורתיים ברכש גומלין, עפ”י החוק בעת רכישה בחו”ל עבור פרויקט בארץ יש דרישה לרכש גומלין. בתחבורה זה מקבל נפח מאוד גדול אבל זה גם במפעלים קטנים יותר ובכל הנושאים האלה, התברר לאחרונה בעקבות מספר דיונים שקיימנו שלא מקיימים את הרכש גומלין ואם מקיימים זה בצמצום. הרכש הביא לתעשייה הישראלית סדרי גודל של מיליארדי שקלים, המציאות בה אכן יפסק רכש הגומלין, מאות ואולי אלפי עובדים יפוטרו, התעשייה תיפגע ותמיד צריך למצוא את האיזון בין ההוזלה לעידוד התעשייה, אחרת אנחנו לא מדינה מתקדמת ודואגים רק לצד אחד, לכן רכש הגומלין צריך להתקיים ככתבו וכלשונו. אני מבקש לדעת איפה אנחנו עומדים בעניין. אני יודע ששר האוצר עשה מאמץ בנושא”.

.

ענת גמזו, רכזת תחבורה, החשב הכללי:“בדיאלוג שלנו יחד עם משרד הכלכלה – הרשות לשת”פ תעשייתי, אנחנו בתהליך של גיבוש של סיכום עקרוני, כך שגם לגישתם כל הפרויקטים עליהם דיברנו יעמדו בכל דרישות החוק. מכרזים שקיימים כרגע על השולחן זה תקף לגביהם”.

.

יגאל גורביץ’, משרד הכלכלה: “אנחנו מדברים לעניין מכרזי ה-PPP שיש 9 כאלה כרגע, יש 6 מכרזים עיקריים, בהם הרכבות הקלות ונתיבים מהירים, בעניין הזה אפשר לומר שהחשב הכללי קיבל את עמדתנו ויחול רכש גומלין במכרזים האלה על הספקים הזרים, כך שהתעשייה תרוויח מזה, לא על המכלול אלא על הרכיבים כפי שביקשנו. בפרויקטים אחרים, מים ואנרגיה והגנת סביבה, שם זה מורכב יותר, שם תחול חובת רכשת הגומלין על קבלן ההקמה כולו ולא פר רכיב”.

.

“המתווה כתוב כרגע בראשי פרקים, זה יחול על הספקים הזרים, לא על בוני הכבישים, אלא שמי שבונה רכבת יצטרך לבנות פה את החלונות לדוגמא, שיעור הרכש יהיה 20%, ספק הרכבת יצטרך מחצית מרכש הגומלין ברכבת עצמה, קרי ברכש בתעשייה בישראל ואת המחצית השנייה הוא יוכל לממש בבנייה. 10% בקרונות ו-10% במרכיבים אחרים במשק הישראלי”.

.

ח”כ גפני: “אתם מסבירים שבמכרזים הנוגעים לאנרגיה ומים ישתמשו ברכש הגומלין לצרכי עבודה ישראלית, ובתחבורה יחייבו 10% ברכש ממש בתעשייה והיתר בעבודה. יש פה לדעתי עדיין עקיפה של החוק”.

.

נחמיה קינד, סגן החשב הכללי: “לגבי הרכבות הקלות עלה הרצון לממש ביתר פירוט, מה שלטעמנו לא היה בתקנות, נענו לפנים מהצורך. הגענו להבנות כיצד לא פוגעים בפרויקטים משמעותית ומנגד משיגים הסכמה לגבי התקנות לעניין רכש הגומלין. יש להבין שבין 60-80 אחוז בפרויקטים האלה הוא רכש ישראלי, המיעוט הוא רכש זר. גם בפרויקטים של המים והאנרגיה הרוב הוא עבודה ישראלית”.

ח”כ מיקי רוזנטל: “ביקשנו נתונים לגבי המכרזים וקיבלנו רק בערך שליש שאנחנו יודעים מה עתידים לעשות במסגרתם עם רכש הגומלין, כל היתר לא מדווחים, המצב הזה בלתי אפשרי”.

.

ח”כ עודד פורר: “גם במכרזי האנרגיה, אתם משלמים ליזם לפי שלבים, אין שום סיבה שאתה עושה את זה, שלא תחייב אותו ברכש גומלין במקטעים האלה, במוצרים ממש”.

.

ח”כ גפני: “משרד הכלכלה, הגעתם להסכמות, אתם שומרי הסף שלנו, אתם מבטיחים שהמפעלים לא יפגעו?”.

.

זיוה איגר, ממונה השקעות זרות, משרד הכלכלה: “לא קל לענות על השאלה, במצב שאנחנו נמצאים כרגע הוא לא בריא לאף אחד, יש פה מצד שני חוק שהוא אחד הכלים הבודדים שנותנים שוק בינ”ל לתעשייה הישראלית, אם לא נחזק את החוק נאבד הרבה מאוד. במכרזי התשתיות אנחנו שלמים עם ההסכמה, כיוון שאנחנו יודעים שמדובר על רכש נקודתי של ספק שמביא טובין, אם זה מסילות, גם 10% שלא יהיו רכש הטובין, יגיעו ישירות מהתעשייה. אנחנו מקפידים על כל דיווח של החברות”.

.

חברי ועדת הכספים והעומד בראשה, ח”כ משה גפני הביעו רצון כי היקף רכש הגומלין המחויב יהיה גדול אף יותר, במסגרת זו הצביעה הוועדה הצבעה הצהרתית על כך שעל חברות התחבורה אגד ודן יחול מעתה רכש גומלין מלא, וכי הסיכום אליו הגיעו יחול מעתה על כל מכרזי ה-PPP והחשב הכללי יעביר דיווח מפורט לעניין היישום, על מנת לוודא שהרכש אכן מתבצע במלואו.

.

יו”ר הוועדה, ח”כ משה גפני ציין בתום הדיון: “טענו שאני מעכב את ההעברה בגלל שבת, לא יכול להיות שיו”ר ועדת הכספים דואג לתעשייה הישראלית, הדאגה שלי היא לתעשייה ועל כך אני נלחם ועל כך אמשיך לקיים דיונים. אם חפצי חיים כלכליים אנחנו, אני קורא למשרד הכלכלה ולכלל הגורמים לעמוד על המשמר שההתחייבויות אכן מקוימות, מדובר במכרזי ענק שהמשמעות של קיום רכש הגומלין היא קיום או התמוטטות מפעלים ישראלים”.

.

ח”כ מיקי לוי: “אני עד לכך שזו הדאגה שלך ולא משהו אחר”.

ח”כ עודד פורר: “לא בפעם הראשונה זו הדאגה שלך”.

להצבעה אודות העברה התקציבית למשרד התחבורה נרשמה התנגדות בקרב חברי הוועדה מקרב האופוזיציה, אשר סברו כי בהעדר אמצעי לחץ, נושא רכש הגומלין לא יגיע לידי יעד מספק.

.

ח”כ עודד פורר: “משרד האוצר מחזיק את בעלי העסקים בנקודה מאוד רגישה, הם פוגעים בתוצרת הארץ ובתעשייה הישראלית פעם אחר פעם, ואז הוא מגיע ואומר לנו להצביע בעד כדי לא לפגוע בעובדים. ההצעה שלך מצוינת בנוגע לאגד ודן מצוינת אבל האוצר לא יקיים את ההצעה, האוצר מצפצף על הוועדה, הם פוגעים בתוצרת הארץ ובתעשייה הישראלית בסופו של דבר”.

ח”כ איתן ברושי: “אני מבקש שתנחה את האוצר להעביר 800 מיליון ₪ לצרכי התשלום לעובדים ואת היתר תשאיר למועד שני, כי האוצר מבין רק כוח, אם לא משתמשים בכוח, הם לא מבינים”.

.

אליאב בן שמעון, מנכ”ל בוני הארץ:“אנחנו בעד הצורך ברכש גומלין אבל במסגרת הכספים שאתם מעכבים למשרד התחבורה, אנחנו מדברים על עיכובים תקציביים של עשרות ומאות מיליונים לקבלנים שיושבים פה בחלקם, קבלנים שמשמשים קלף מיקוח בנוגע לדיון הזה. מדובר בעסקים קטנים ובינוניים שלא יכולים לשלם משכורת לעובדים”.

.

ח”כ גפני: “אני אבקש היום מהחברים להעביר את ההעברה זו, אתה צריך להבין את ההתלבטות הזו, אבל הממשלה מתנהלת בתחום רכש הגומלין בצורה שאתם תפגעו בסוף, אנחנו פועלים כדי שהעבודה הזו לא תברח לסין ולמקומות אחרים בעולם ואתה תישארו מובטלים. הגעתי למסקנה שאני לא רוצה לעכב את זה, למרות שאני חושב שהפשרה לא מספיקה”.

.

לבסוף אושרה ההעברה ברוב קולות, כאשר הוועדה קוראת לצדדים לעמוד בהתחייבויות שהתקבלו לפעול לחיזוק רכש הגומלין גם בתעשיית האוטובוסים.

.

להלן פירוט ההעברה:

כ-1.328 מיליארד ₪ מעודפי משרדי הממשלה השונים בשנת 2017 וכן מתקציבי משרד השיכון, רשויות הפיקוח, מפעלי המים ומשרד האנרגיה לתקציב משרד התחבורה – העברה נועדה לתקצב את הפעלת התחבורה הציבורית – רכישת קרונות נוסעים לרכבת ישראל ותשלומים שונים במסגרת פרויקטים של הרכבת, ועבור תוכנית התמיכות בתחבורה הציבורית שנועדה לשפר את תנאי נהגי האוטובוסים ומתן תוספת תקציבית לחברות התחבורה הציבורית נוכח התייקרות הוצאות התפעול. עוד נועדה ההעברה לממן את פיתוח מערכת הסעת המונים – פיתוח מערך הרכבות הקלות בגוש דן, וכן לממן  פיתוח כבישים – תשלום לקבלנים עבור ביצוע מהיר מהצפוי של מערכות כבישים, בניהם קטע כביש 6 החדש.