חוק סער עבר בקריאה טרומית

ברוב של 60 נגד 55 אישרה היום הכנסת בקריאה טרומית את החוק שזכה לכינוי ״חוק גדעון סער״. מטרת החוק למנוע אפשרות התארגנות חברי כנסת אחרי הבחירות באופן שהם יוכלו לבחור לעצמם ראש ממשלה כרצונם.

 

החוק החל את תהליך האישור הטעון עדיין דיון בוועדה ושלוש הצבעות במליאת הכנבת, ביוזמה ובלחץ לא מתון שהפעיל נתניהו על חברי הקואליציה. החוק שעבר הוא במתכונת המצוצמצת ולא זו שנתניהו שאף אליה.

 

החוק קובי כי נשיא המדינה יטיל על חבר כנסת שעמד בראש רשימה שנבחרה לכנסת להטיל את הרכבת הממשלה ולא על חבר כנבת מן המניין. עם זאת, לא הצליח נתניהו ליטול מהנשיא את שיקול הדעת על איזה ראש רשימה להטיל את המשימה.

 

הנוהג הוא שהנשיא מקיים התייעצויות עם נציגי המפלגות שנכנסו לכנסת ושומע את המלצתן על מי להטיל את הרכבת הממשלה. הנשיא אינו מחוייב להטיל את המשימה על חבר כנסת כשלהו אלא על מי שלדעתו הוא בעל סיכוי טוב להרכיב ממשלה לטובת המדינה.

 

יוזכר כי רובי ריבלין הוא אמנם שנוא על בני הזוג נתניהו אך הוא ליכודניק בלב ובנשמה וכיהן כחבר כנסת, כשר וכיושב ראש הכנסת. בנימין נתניהו פוחד ממנו בעיקר אם יודיע היועץ המשפטי למנשלה על העמדתו לדין פלילי של נתניהו.

 

רמי יצהר, עניין מרכזי