אפי נוה התפטר מראשות לשכת עורכי הדין

עורך דין אפי נוה נחקר גם ביום חמישי בלהב 433, בהמשך התכלגלות פרשת החשדות החמורים נגדו. לעניין מרכזי נודע כי בידי גורמים שונים חומרים נוספים לכאורה בתחום הנחקר הנוגע לנשים אחרות.

 

החומרים יישלפו אם נוה יתחכם יתר על המידה, כהגדרת הגורם יודע דבר. היום התפטר נוה מראשות לשכת עורכי הדין. הוא עשה זאת למחרת תחילת החקירה נגדו ולאחר שהכריז מייד על נבצרות.

 

בהודעת ההתפטרות כתב:

“החלטתי לעשות כן הואיל והלשכה חשובה ויקרה לי עד מאוד. אינני רוצה שענייני האישי – שאני מניח יסתיים במהרה – יפגע בפעילותה החשובה של הלשכה. אני מודה לכל חבריי וידידיי על הדרך המשותפת שעברנו ומאחל הצלחה למי שיבוא במקומי”.

 

עניין מרכזי