מחמאות לספין של הליכוד: זה היה מהלך גאוני

סוף השבוע לווה בסערת הוויכוחים האם היה מקום לשסות את הציבור הימני ואת מעריתי ביבי בארבעה עיתונאים בכירים המעזים להשמיע ביקורת.

רבים ראו במהלך המשלך אימוץ דוקטרינת ארדואן בידי המנהיג הישראלי משחית הדמוקרטיה. הליכוד הסתתר באלמוניות עם השלט הקודם. היה ברור שזהות מעלי השלט תיחשף. היום השתנה השלט.

.

לא ברור אם זה תוכנן מראש או רק כתגובה למהומה. הליכוד החליף את השלט. אבל בכל מקרה, זה היה גאוני. השלט הראשון מחולל סערה ומייד בעקבותיו מגיעה הגירסה המתוקנת המנוסחת להפליא. ככה עובדים!

.

עניין מרכזי