זוהר לוי נעצר בחשד למסירת מידע פנים לגריפת רווחים

‏איש העסקים זוהר לוי בעל חברת סאמיט הנסחרת בבורסה ויושב ראש הדירקטוריון שלה נעצר בחשד לעבירות חמורות בתחום המסחר בניירות הערך.

.

הרשות ניירות ערך מסרה כי זוהר לוי, בעל השליטה בחברה הציבורית סאמיט ויו”ר הדירקטוריון, נחקר בחשד לביצוע עבירות שימוש במידע פנים. העבירות בוצעו אגב כך שזוהר לוי סיפק לכאורה מידע על החברה למנחם וינברג, מי שמוכר כפעיל בשוק ההון.

.

במסירת מידע הפנים והבעלים של סאמיט לווינסרג לגרוף לכיסו רווחים כספיים. לוי הובא לבית משפט ושוחרר בתנאים מגבילים. החקירה נמשכת.

.

שוויה של סאמיט שבבעלות לוי בבורסה הוא כשני מיליארד שקל, זאת לאחר עליות של כ-80% בשלוש השנים האחרונות. החברה מתמחה בשוק הנדל״ן הגרמני ולה כ-100 נכסים בגודל כולל של יותר ממיליון מטר רבוע.

.

רו”ח ויינברג נחקר גם הוא באזהרה בחשד לביצוע עבירות שימוש במידע פנים בקשר לניירות ערך של כמה חברות ציבוריות הנסחרות בבורסה בתל-אביב. .

.

ויינברג השתמש על פי החשד באופן שיטתי במידעי פנים שקיבל מאנשי פנים, טרם פרסומם לציבור, וביצע עסקאות בהיקף כספי של מיליוני שקלים בניירות ערך של אותן חברות. בחלק מהמקרים מסר ויינברג את מידע הפנים שקיבל מאותם אנשי פנים לגורמים אחרים. על-פי החשד, במסגרת הקשר הישיר והרציף שניהלו לוי ו-ויינברג, מסר לוי לויינברג מידע פנים אודות דיווחים של סאמיט לפני פרסומם לציבור.

.

בפרשה זו ייחקרו חשודים נוספים.

 

עניין מרכזי