ואחרי מות העיתון המודפס גם הטלוויזיה המסחרית גוססת

שער אמיץ של המגזין המצויין טיים אאוט תל אביב. העיתונות המודפסת מתה ועכשיו גם הטלוויזיה המסחרית גוססת.

.

ע״ע הפח הגדול והחיקוי העלוב של הריאליטי המיושן הזה גם בחידוש חסר הבשורה עם ארז טל וחבורת הזבל שלו. 

.

עניין מרכזי