תערוכת צילומים מומלצת בבית האומנים בתל אביב

התערוכה הופקה בסיוע מועצת הפיס לתרבות ולאמנות

פתיחה: חמישי, 7/3/2019, בשעה 19:30
נעילה: 30/3/2019

בית האמנים, תל אביב

עבור סמירה והבי, מלאכת הצילום נובעת מן הצורך והעניין שלה לתיעוד ולצילום ישיר, תיעוד רגעים, רגעים ספונטאנייםטבעיים, תיעוד אינטימי בשחור לבן. הטריטוריה המצולמת היאנשית, ובה נשות הקהילה הדרוזית לה היא משתייכת.
.

בסצנות המתועדות כולן בשחור לבן, מוצגות נשים וילדות במרחב החיים הביתי, בכפר מגוריה וסביבותיו ובאתרי עלייה לרגל קדושים לעדה הדרוזית. המחוזות הללו מעניינים אותהמרתקים את מבטה וחושפים מצילום לצילום את המרחבהלוקאלי והפואטי המעסיק אותה.

.

והבי, מעידה על עצמה כי מודעת לעובדה שהיא נמצאת בחברת נשים אך ורק מכוח קודי החברה המקובלים בחברתה, ומנקודתמוצא זו היא ממשיכה לחקור את מעמדה של האישה הדרוזית בחברה, ולמעשה באופן זה היא חוקרת ומנסה להבין אתמעמדה שלה באותה חברה.

.

“בעצם המצלמה היא איבר חשובבגופי ובנשמתי, היא מדברת, היא רואה והיא שומעת מרגישהומתעדת, אומרת והבי.
והבי ממקמת עצמה במיקום כפול; נקודת מבט שהיא מכוונתאל נשואות צילומיה מחד ומאידך היא עצמה, חלק מהמקום,עין אוטנטיתאינטימית וקרובה להן, היא חלק מהן, חלק מהמקום ומהנוף. מרבית תצלומיה הם בשחור לבן, ועבורה היאאומרתזה לעטוף את התמונה בכל הצבעים.

.

בתערוכה מוצג תיעוד צילומי של והבי העוקב אחר הכרוניקה של הקיום הנשי, של הוויה קהילתית נשית. לצד תיאורי הוויהקבוצתית, והבי מפנה מבטה ומתמקדת גם בצילומי דיוקנאות יחיד.

 

אישה בחדר עומדת להתעטף בכיסוי ראש לבן ואור טבעיהנכנס מהחלון מאיר אותה באור ורמירי כהילה. בצילוםאחר, אישה מבוגרת בלבוש מסורתי יושבת לבדה על הקרקעבכרם זיתים, ספק נחה, ספק אוכלת. והבי מייצרת מרחב אוטונומיחילוניגם הראשונה וגם השנייה, מרוכזותבמחוות יום יומיות, פרטיות שדרך מצלמתה של והבי, גםלמחוות אלו, מואצלת

תחושה שהמתבונן צופה בטקס של היום יומי.

 

בתערוכה זו הצופה מוזמן להביט ולהכיר אל תוך חלל אינטימי חילוני מחדל צד פרקטיקות טקסיות של העדה, כולם מצולמים דרך עיניהמלאות האמפטיה, הרכות של והבי, המצליחה להעביר בעידוןחוכמה ויופי רב את כל אלה.

.

עניין מרכזי