לכבוד התקועים עם ביבי ולתפארת המתלבטים האבודים

‫מקור הסבל האנושי נעוץ בעיקר ביכולתו האפסית של האדם הלא משכיל להשתנות. אתה עבד של הפיקציה שאתה תקוע בה. הקיבעון דורש אומץ ועמוק בפנים אתה פחדן עלוב הרוצה שינוי אבל משקשק להשתתף בו.

.

מוגש כבוקס בפנים של אלה ששוב יצביעו ביבי ביום שלישי. לחילופין, מגדיר היטב גם את האידיוטים המעטים ששוב יצביעו למפלגת העבודה בעיניים.

.
רמי יצהר Rami Yitzhar ,
עניין מרכזי ומומחה NLP‬