החללית הטכנית התרסקה בגלל ריסטרט פתאומי במנוע ברגע הקריטי

החללית הישראלית בראשית התרסקה על הירח לאחר שלפתע ללא הכנה מוקדמת בוצע איתחול של המערכת. המתקן החללי צלל מגובה רב כאבן היישר לפני הירח והתרסק.

 

מדיווח של התעשייה האווירית עולה כי מסיבה שלא פורטה היה כשל טכני באחת מיחידות החללית, שהוביל לריסטרט המערכת ולהפסקת פעולתו של המנוע הראשי. הפעלה מחדש של המנוע לא הצליחה ולכן החללית כשלה לבצע נחיתה רכה.

.

ישראל תנסה לבנות מכשיר נוסף ולשגרו לירח במועד אחר.

עניין מרכזי