עוד 250 עובדים יפוטרו בירוחם

מפעל אמיליה קוסמטיקס בירוחם ייסגר. 250 העובדים עומדים בפני פיטורים.

.

כך הודיעה החברה לבורסה בציינה שהמהלך יגרום לחברה הפסד חד פעמי של 25 מיליוני שקלים. 

עניין מרכזי