מה המשותף לכחלון וללוזון?

כחלון הוא סוג עסקן סוג ז׳ בעל יומרות נפוליוניות ויכולות של גיא לוזון. מחזיק מעצמו גאון ובפועל הוא כלומניק שרק מטומטמים נוהים אחריו.

.

ואלה מתמעטים והולכים עד שכחלון חזר לחור שממנו בקע פוליטית ולוזון עובד בליגה השנייה במועדון המשפחתי העלוב והמדכא שלהם בפתח תקוה. להקיא משניהם.

.

עניין מרכזי