וושינגטון מתנערת מדברי השגריר האמריקני בנוגע לסיפוח בגדה

משרד החוץ האמריקני הודיע כי דברי השגריר האמריקני בישראל דייוויד פרידמן אינם מקובלים על המימשל בבירה האמריקנית. דוברת מחלקת המדינה הדגישה כי אין שום שינוי בעמדה האמריקנית ובכך רמזה כי דברי השגריר פרידמן היו קישקוש מוחלט ומשקפים את מאווייו האישיים בלבד.

 

הדוברת אמרה בוושינגטון: “מדיניות הממשל בנוגע להתנחלויות לא השתנתה. המדיניות שלנו בנוגע לגדה המערבית לא השתנתה, ואני לא חושבת שיש משהו חדש לדווח בנושא.

 

.

״אנחנו צופים עתיד טוב יותר לפלסטינים, ולכן עובדים על תכנית השלום מאחורי הקלעים. אני חושבת שחשוב לציין, מעל הדוכן הזה, שמדיניותנו בגדה המערבית לא השתנתה”, לשון המימשל. 

 

עניין מרכזי