בוטל סעיף ההריגה בחוק הישראלי

שינוי מהותי בחוק הישראלי, שנכנס לתוקפו, מבטל את סעיף ההריגה ומדרג תחתיו את מותו של קורבן לשלושה סעיפים נפרדים שבהם ניתן להאשים ולהרשיע אדם שביצא אותם בנוסף לסעיף הרצח.

 

במקום סעיפי רצח, הריגה וגרימת מוות ברשלנות החוק כולל חמש רמות של עבירות:

רצח בנסיבות מחמירות, שעונשו המינימלי: מאסר עולם.

רצח,

גרימת מוות ברשלנות,

המתה בנסיבות אחריות מופחתת,

המתה בקלות דעת.

 

הליך אישור החוק ארך כעשר שנים. רצח בנסיבות מחמירות כולל טרור, גזענות, התאכזרות והתעללות בקורבן. יוזכר כי כמה חברי כנסת מהימין פועלים זה זמן לחוקק חוק הגוזר עונש מוות על מבצעי רצח במעשי טרור.

 

עניין מרכזי