שר המשפטים משחק אותה מירי רגב: פועל לחרב את מערכת המשפט

כשנפלט למירי רגב שייקח דורות לתקן מה שהיא הרסה במשרד התרבות היא ידעה מה היא אומרת. הנזקים שהותירה בתרבות עצומים וכמותם החורבן שגרמה לספורט הישראלי.

 

עכשיו מגיע השר הזמני במשרד המשפטים אוחנה ומתקנא ברגב. למה? כי היא אלילת ההמונים הנבערים מקרב הליכודניקים ואוחנה מת להיות כמוה.

 

בראיון סופשבוע לישראל היום אומר אוחנה בין היתר: “השופט הוא שופט ולא יוכל לבטל חקיקה ולא לייצר חקיקה, למעט ‘מקרים קיצונים שדגל שחור מתנוסס מעליהם’, ולא נתקלתי בכאלה עד כה”.

על הפרקליטות אמר: ״הפרקליטות לא הצטיינה לאורך השנים בחוש מפותח לביקורת עצמית. אני מתכוון לבחון את האופן שבו ממנים שופטים. מי שהם לא רוצים – לא ייכנס לבית המשפט העליון. צריך לבחון – האם יש לזה הצדקה? לא בטוח”.

אוחנה יותר מרומז מה הוא רוצה: “שינוי פרסונלי הוא חלק מהתמונה, אני רוצה לראות בית משפט עליון מאוזן יותר, בית משפט שאף אחד לא יוכל לטעון כלפיו שהוא מוטה פוליטית. לצערי, זו טענה רווחת בציבור”.

והוא מפרט: “בית המשפט העליון לאורך השנים היה יסוד לתפיסה הציבורית שבית המשפט מדבר בקול אחד, בגוון אחד, לפעמים אפילו מגיע משכונה אחת. הרבה השתנה. מי מבית המשפט העליון מגיע היום מרחביה? אף לא אחד.

“לא אשאל שופט למי הוא מצביע, אבל זה גיוון שנוגע למקומות שמהם השופט מגיע, לתרבות, לסגנון, לפסיקה. מותר להתייחס לפסיקה ולהגיד – עם התפיסות האלה באופן עקבי אני מסכים או לא מסכים. זה חלק מהתפקיד שלנו, את הדבר הזה עושים גם על ידי שינוי האופן שבו ממנים שופטים, וגם על ידי שינוי שבו הדרג הנבחר יכול לבחור דרג פקידותי”.

 

זה הליכוד האמיתי: לחרב את היסודות שעל בסיסם הפכה ישראל מתקדמת, מודרנית ודמוקרטית ולהפוך אותה במקום זאת למדינה דיקטטורית חומיניסטית, זה החזון שלו בשליחות הבוס שלו. בספטמבר – אתם תחליטו.

 

עניין מרכזי