קנסות גבוהים לעסקים בצפון שפעלו בניגוד לחוק

קנסות כבדים בסך של כ- 1,660,000 ש”ח הוטלו על 3 בתי עסק שפעלו בניגוד לחוק.

משטרת ישראל בשיתוף פרקליטות מחוז צפון אזרחי וביחד עם רשות המיסים ובשילוב משרדי הממשלה השונים מבצעים אכיפה משולבת כנגד עסקים הפועלים באופן בלתי חוקי תוך זלזול בשלטון החוק אשר פעמים רבות הם גם משמשים מקום מפגש לעבריינים ומהווים כר לפעילות עבריינית.

*

במסגרת זו, ביום רביעי (7.8.19) התקיים מבצע אכיפה משולב כנגד 2 מוסכים בכפר כנא אשר קיימים נגדם חשדות להעלמות מס ופעילות עבריינית.

המבצע נערך בהובלת משטרת ישראל בשילוב זרועות האכיפה האזרחיים הרלבנטיים:
– מס הכנסה.
– חברת החשמל.
– משרד העבודה.
– איכות הסביבה.
– משטרה ירוקה.
– המשרד לתכנון ובניה.
– המוסד לבטיחות וגיהות.

במסגרת המבצע הכוחות הופתעו לגלות באחד המבנים גם מכולת שפעלה ללא רישיונות כדין.

.

במהלך הפעילות בוצעו חיפושים בבתי העסק ועלה חשד להעלמות מיסים, גניבת חשמל, ליקויי בטיחות והעסקת עובדים בניגוד לחוק *והחזקת סמים מסוכנים מסוגים שונים שלא כדין.*

*בסיום הפעילות המבצעית הוטלו קנסות כבדים:*
1,260,000 ₪ – בגין הפרה של חוקי העבודה.
100,000 ₪ בגין ליקויי בטיחות.
400,000 ₪ – פגיעה באיכות הסביבה.
5,000 ₪ – הפרת חוק המזומן.

*בנוסף חנות המכולת שפעלה ללא רישיון נסגרה לאלתר, וניתנו 2 צוי אזהרה – במידה והמבנים שנבנו באופן לא חוקי לא ייהרס תוך מספר ימים יוטלו עליהם קנס כספי בסך 300,000 ₪ על כל מבנה.* בהמשך, לאחר בחינת המסמכים והממצאים שנתפסו מהפעילות, בעלי העסקים ייחקרו בעבירות השונות על ידי המשטרה והגורמים שהשתתפו בפעילות.

*

פעילות אכיפה משולבת הינה כלי אפקטיבי בלחימה בתופעות פשיעה ובתופעות נוספות לצד ההליך הפלילי. שילוב הזרועות בין כלל גופי האכיפה מבוצע בהובלת משטרת ישראל ומהווה נדבך נוסף בחיזוק אמון הציבור ובביסוס שלטון החוק.

*

משטרת ישראל תגיע לכל מקום בשיתוף גורמי האכיפה האזרחיים השונים על מנת להבטיח את בטחונו ושלומו של הציבור ולמנוע פגיעה בשלטון החוק.

.

עניין מרכזי