לא כדאי להעסיק עובדים לא חוקיים ממזרח אירופה

בפעילות אכיפה שנערכה הלילה על ידי פקחי מינהל אכיפה וזרים *מרחב מרכז* באזורים פתח-תקווה, בית
שמש וראשון לציון, עוכבו 33 שוהים בלתי חוקיים.

המעוכבים, 19 נשים ו-14 גברים.

.
מגיעים מאוקראינה, מולדובה, רוסיה וגאורגיה.

המעוכבים נמצאו כשבידיהם אשרות תייר מסוג ב/2 שתוקפן פג וחלקם מבקשי מקלט שבקשתם נדחתה והמשיכו לשהות בישראל ללא אישור.

.

כמו כן יפתחו תיקי העסקה בגין אותם שוהים בלתי חוקיים אשר עבדו ללא אשרה חוקית.

.

עניין מרכזי