קנס הזוי של 14,400ש׳ צפוי למדליקי מדורות

אם תתפס על ידי ציידי הדוחות בלי מסכה תחטוף קנס של 200 שקלים. על טיול לא קרוב מספיק לבית המגורים חטפו רבבות קנסות של 500 ש׳. עסקים הסתכנו ב-5,000 וגם מקיימי אירועים שבהם היתה התקהלות.

 

אבל זה עוד כלום לעומת איומי הכבאות למי שיעז להדליק מדורה בל״ג בעומר.

 

ככה הולכת מסכת האזהרות והאיומים:

תקנות לשעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש"ף – 2020

על פי התיקון לתקנות שעת חירום מיום 7.5.2020 חל איסור על הדלקת מדורות, ושהייה לצד מדורה בין התאריכים 7.5.2020 – 13.5.2020 במרחב הציבורי ובמרחב הפרטי

העובר על הוראות התקנה צפוי למאסר של עד 6 חודשים או לקנס בגובה של עד 14,400 ש"ח.

.

בכבאות והצלה מחוז ירושלים קוראים לציבור להישמע להנחיות ולא להדליק מדורות, דבר זה עלול לגרום לעונשים וקנסות הקבועים בחוק!

*

עניין מרכזי