האבטלה מעמיקה המשבר הכלכלי מתעצם

בנק ישראל מפרסם כי רק 84% מהשכירים במשק שעבדו לפני פרוץ משבר הקורונה בתחילת 2020, היו בעבודה גם בחודש יולי. הדברים עולים ממחקר על שוק העבודה שמפרסם בנק ישראל.

.

בשנת 2019 עמד שיעור השכירים שעבדו בחודש יולי על 91% משיעור השכירים העובדים בתחילת אותה שנה.

.

עניין מרכזי