יום חמישי, 13 בדצמבר 2018
מחברים הודעות של אבי פרידמן