יום ראשון, 22 באפריל 2018
מחברים הודעות של אבי פרידמן