יום חמישי, 24 בינואר 2019
מחברים הודעות של דוד עשת