יום שלישי, 23 בינואר 2018
מחברים הודעות של דוד עשת