יום חמישי, 19 בספטמבר 2019
מחברים הודעות של דוד עשת