יום שבת, 20 באפריל 2019
מחברים הודעות של עניין מרכזי דסק