יום חמישי, 22 באוגוסט 2019
מחברים הודעות של עניין מרכזי דסק