יום חמישי, 2 באפריל 2020
מחברים הודעות של מערכת "עניין מרכזי"