יום שלישי, 27 באוקטובר 2020
מחברים הודעות של דוד עשת