יום רביעי, 16 באוקטובר 2019
מחברים הודעות של גור נבון