יום שני, 15 באוקטובר 2018
מחברים הודעות של גור נבון