יום שלישי, 13 בנובמבר 2018
מחברים הודעות של הניה זסלבסקי