יום חמישי, 18 באוקטובר 2018
מחברים הודעות של הניה זסלבסקי