יום שני, 17 בפברואר 2020
מחברים הודעות של יהושע יונתן