יום שישי, 3 ביולי 2020
מחברים הודעות של יהושע יונתן