שבת, 24 באוקטובר 2020
מחברים הודעות של יהושע יונתן