יום רביעי, 21 באוגוסט 2019
מחברים הודעות של מור רבידובסקי