יום חמישי, 27 ביוני 2019
מחברים הודעות של מור רבידובסקי