יום ראשון, 21 בינואר 2018
מחברים הודעות של מור רבידובסקי