יום ראשון, 17 בדצמבר 2017
מחברים הודעות של נועם גדיר