יום רביעי, 23 באוגוסט 2017
מחברים הודעות של נועם גדיר