יום ראשון, 21 באוקטובר 2018
מחברים הודעות של נועם גדיר