יום ראשון, 25 במרץ 2018
מחברים הודעות של נועם גדיר