יום ראשון, 24 במרץ 2019
מחברים הודעות של נועם גדיר