יום שישי, 19 ביולי 2019
מחברים הודעות של נועם גדיר