יום שלישי, 19 בפברואר 2019
מחברים הודעות של נועם גדיר