יום שלישי, 19 ביוני 2018
מחברים הודעות של נועם גדיר