יום שישי, 22 בנובמבר 2019
מחברים הודעות של פיני זמיר