יום שישי, 15 בינואר 2021
מחברים הודעות של פיני זמיר