יום שני, 21 באוגוסט 2017
מחברים הודעות של רמי יצהר