יום שבת, 20 באוקטובר 2018
מחברים הודעות של יונתן נאה