יום ראשון, 26 במאי 2019
מחברים הודעות של יונתן נאה