יום שישי, 17 באוגוסט 2018
מחברים הודעות של יונתן נאה