יום שני, 23 בינואר 2017
מחברים הודעות של יורם גנור