מבזקים

התרגיל המסריח של אדלשטיין ונתניהו נכשל

D3F9E36A-C777-41B7-BC00-DDE9ECF532BF

‫נו, אז מה חשבתם, שזה יעבור בלי עוד איזה קישקוש ספינולוגי עלוב בנוסח ביבי? אז חשבתם.

אדלשטיין התפטר דקות ספורות לאחר שפתח את ישיבת המליאה. הוא לכלך והשמיץ ומיד קם ועזב.

 

תרגיל ההתפטרות אמור לדחות ליום שני הקרוב את הכינוס של מליאת הכנסת, מהלך שנתניהו הכי הכי לא רוצה בו. מדוע? כי הוא יאפשר תיאורתית לפחות לגנץ להציג ממשלה חדשה.

.

אז האמת היא שהטריק בספק והוא מלוכלך עד אימה אפילו במציאות העכורה שמשליט כאן ארדואן הישראלי.
הניסיון לגנוב עוד כמה ימים עד יום שני הוא נואל ובזוי.

.

למרות התפטרותו ברגע האחרון אדלשטיין חייב לכנס את המליאה בהתאם להחלטת בגצ, שכן תיכנס לתוקף בעוד 48 שעות ועד אז הוא בתפקיד. כיוון שאין לו סגנים היכולים לעשות זאת הוא מחוייב לדבר. שטיק מלוכלך ואופייני לביבי וללקקניו. ‬
.

ואכן, אחרי שהיועץ המשפטי לממשלה והיועץ המשפטי של הכנסת קבעו שאדלשטיין חייב למלא אחר צו הבגצ חרף התפטרותו נמסר כי הודיע שיעביר את השרביט לזקן חברי הכנסת עמיר פרץ ביום שישי. עתירות הוגשו בנושא לבגצ.

.

היועץ המשפטי של הכנסת פירסם חוות דעת חד משמעית נגד התנהלות אגלשטיין המהווה לכאורה ביזיון החלטות בגצ.

 

תגובת הכנסת לבקשה בהתאם לפקודת ביזיון בית המשפט

בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד מהיום, מתכבדים המשיבים 3-2 בבג”ץ 2145/20 (להלן: הכנסת) להגיש את תגובתם לבקשה, כדלקמן:

1. בהתאם להודעה המעדכנת שהגישה הכנסת מוקדם יותר היום, לעמדת היועץ המשפטי לכנסת, אין בהתפטרות יו”ר הכנסת מהיום כדי להשליך על החובה למלא אחר הצו המוחלט של בית המשפט הנכבד לכלול על סדר יומה של מליאת הכנסת את נושא בחירת יו”ר קבוע לכנסת ה-23, עוד היום. עוד צוין, כי יו”ר הכנסת מסר ליועץ המשפטי לכנסת כי אין בכוונתו לכלול בסדר יומה של מליאת הכנסת היום את נושא
בחירת יו”ר קבוע לכנסת ה-23.
2. כאן המקום לציין כי בימים כתיקונם יש ליו”ר הכנסת סגנים אשר גם הם מנהלים את ישיבות הכנסת. ואולם, ניהול הישיבות על-ידם נעשה בכפוף לכך שיו”ר הכנסת מוסר להם את ניהול הישיבה (סעיף 6(ו) לתקנון הכנסת), ובכל מקרה הם אינם רשאים לקבוע על דעת עצמם את סדר יומה של הכנסת גם ביחס
לאותן ישיבות אותן הם מנהלים.
על כל פנים, הכנסת ה-23 טרם בחרה סגנים ליו”ר הכנסת, ועל-פי תקנון הכנסת בחירתם מותנית בכך שהוועדה המסדרת תמליץ על בחירת סגנים, יו”ר הכנסת יכלול את ההמלצה בסדר יומה של המליאה וזו תאשר את ההמלצה. יו”ר הכנסת מסר היום ליועץ המשפטי לכנסת כי גם אם תהיה המלצה של הוועדה המסדרת בדבר בחירת סגנים ליו”ר הכנסת, אין בכוונתו לכנס את הכנסת היום ולכלול את הנושא בסדר
יומה של המליאה.
3. כמו כן, כפי שצוין בהודעת הכנסת האמורה, התפטרות יו”ר הכנסת נכנסת לתוקפה רק בתום 48 שעות מעת שנמסרה הודעת ההתפטרות למליאה (סעיף 5(א)(2) לתקנון הכנסת). לעמדת היועץ המשפטי לכנסת, יש לפרש את סעיף 20(א) לחוק-יסוד: הכנסת כך שעם פקיעת כהונת יו”ר הכנסת, יכהן ותיק חברי הכנסת
בכנסת ה-23 (חה”כ עמיר פרץ) כיו”ר הכנסת בפועל וזאת עד לבחירת יו”ר קבוע.
בנסיבות אלה, בהתאם למצב המשפטי הקיים הגורם היחיד המוסמך לכנס היום את מליאת הכנסת ולכלול את בחירת יו”ר קבוע לכנסת ה-23 בסדר היום, הוא יו”ר הכנסת המכהן, חה”כ יולי (יואל) אדלשטיין.
4. אשר על כן, בנסיבות שנוצרו, כל עוד יו”ר הכנסת המכהן לא יורה על כינוסה של מליאת הכנסת היום, הרי שללא מתן הוראות מיוחדות מבית המשפט הנכבד, לא ניתן יהיה לכנס את המליאה היום לשם בחירת יו”ר קבוע לכנסת ה-23 בהתאם לצו המוחלט מיום 23.3.2020.
היום, כ”ט באדר, התש”ף 25 במרץ, 2020
איל ינון

 

.

 

וזה נוסח הדברים של המתפטר ביושבו על דוכן יושב ראש הכנסת:

“החלטת בג”ץ מהווה התערבות גסה ויהירה של הרשות השופטת בענייניה של הרשות המחוקקת הנבחרת! החלטת בג”ץ פוגעת באופן חסר תקדים בריבונות העם ובריבונות הכנסת. החלטת בג”ץ חותרת תחת יסודותיה של הדמוקרטיה הישראלית. כדמוקרט, כיהודי-ציוני, כמי שנלחם נגד משטרים אפלים, וכיושב ראש של בית הנבחרים – אני קובע שהחלטת בג”ץ היא החלטה שגויה וחמורה המביאה לידי ביטוי ליקוי מאורות מסוכן”, הוסיף.

לדבריו, “כמי ששילם מחיר אישי כבד של שנות מאסר ועבודות פרך על הזכות לחיות כאזרח במדינת ישראל, אין צורך בהסברים עד כמה אני אוהב את מדינת ישראל ואת עם ישראל. ולכן, כדמוקרט, כיהודי-ציוני, כמי שנלחם נגד משטרים אפלים, וכיושב הראש של הבית הזה – לא אניח לישראל להידרדר לאנרכיה. לא אתן יד למלחמת אחים. אפעל על פי רוחו של מנחם בגין אשר ביוני 1948, בימי האלטלנה, מנע מלחמת אחים”.

הוא סיכם: “חברי הכנסת, אזרחי ישראל – בימים אלה העם שלנו זקוק לאחדות, זקוק לממשלת אחדות. בימים, בהם מגיפה מסכנת אותנו מבחוץ והשסע קורע אותנו מבפנים, על כולנו לנהוג כבני אדם, על כולנו להתעלות. על כולנו להתאחד. אי-לכך, למען מדינת ישראל ובכדי לחדש את הרוח הממלכתית בישראל – אני מתפטר בזאת מתפקידי כיושב ראש הכנסת. נתפלל, ואף נפעל, לימים טובים יותר”.

.

 

והיועץ המשפטי של הכנסת אומר בתגובה לסירובו של אדלשטיין לכנס את המליאה כדלקמן:

75/20 1. יושב ראש הכנסת, חה”כ יולי (יואל) אדלשטיין
2. הכנסת 3. היועץ המשפטי לכנסת, עו”ד איל ינון
באמצעות הלשכה המשפטית של הכנסת קרית בן גוריון, ירושלים טל’: 02-6408636; פקס’: 02-6753495
4. סיעת הליכוד
באמצעות באי כוחה עורכי הדין אבי הלוי
דוא”ל: [email protected] וכן ע”י עוה”ד מיכאל ראבילו טל’: 02-6490649 ; פקס’: -02
640659 ; דוא”ל: [email protected]
1. יושב ראש הכנסת, חה”כ יולי (יואל) אדלשטיין 2. היועץ המשפטי לכנסת, עו”ד איל ינון 3. היועץ המשפטי לממשלה 4. סיעת הליכוד
1. יושב ראש הכנסת 2. סיעת הליכוד
1. יושב ראש הכנסת 2. הכנסת 3. סיעת הליכוד
1. יושב ראש הכנסת 2. הכנסת 3. היועץ המשפטי לכנסת 4. סיעת הליכוד
הודעה מעדכנת מטעם הכנסת
הכנסת מתכבדת להודיע לבית המשפט הנכבד כדלקמן:
1. ביום 22.3.2020 ניתן פסק דין חלקי בעתירות במסגרתו הוצא צו מוחלט “המורה שעל יו”ר הכנסת לכנס את מליאת הכנסת בהקדם האפשרי לצורך בחירת יו”ר קבוע לכנסת ה-23, ולא יאוחר מיום רביעי, 25.3.2020”.
2. על אף האמור לעיל, יו”ר הכנסת לא כלל בסדר היום של מליאת הכנסת ביום 24.3.2020 וביום 25.3.2020 את נושא בחירת יו”ר קבוע לכנסת ה-23.
3. בפתח ישיבת מליאת הכנסת, בשעה 11:00 היום, הודיע יו”ר הכנסת על התפטרותו מתפקידו ובסמוך לכך ניתנה על כך הודעה על-ידי מזכירת הכנסת. לאחר מכן נעל יו”ר הכנסת את ישיבת הכנסת, וקבע כי ישיבת הכנסת הבאה תתקיים ביום שני, ה- 30.3.2020, בשעה 16:00.
4. יצוין, כי על-פי תקנון הכנסת התפטרות יו”ר הכנסת נכנסת לתוקפה בתום 48 שעות (סעיף 5(א)(2) לתקנון הכנסת). בהתאם לכך, מסר היועץ המשפטי לכנסת ליו”ר הכנסת כי אין בהתפטרותו בעת הזו כדי להשליך על החובה לקיים את צו בית המשפט הנכבד.
5. יו”ר הכנסת הודיע ליועץ המשפטי לכנסת כי אין בכוונתו להעלות את נושא בחירת יו”ר קבוע לכנסת ה-23 על סדר יומה של מליאת הכנסת היום.
היום, כ”ט באדר, התש”ף 25 במרץ, 2020
איל ינון היועץ המשפטי לכנסת.

 

 

משמעות הודעת היועץ המשפטי היא שאדלשטיין מפר במודע, במתכוון ובמצח נחושה את החלטת בג״צ.

.

*דוברות הכנסת (הוועדה המסדרת):*
*יו”ר הוועדה המסדרת, ח”כ אבי ניסנקורן (כחול-לבן)*, בפתח ישיבת הוועדה בעקבות התפטרות יו”ר הכנסת: “אנחנו ניצבים לפני תקדים חמור במדינת ישראל. יו”ר הכנסת מפר ברגל גסה את החלטת בית המשפט העליון, אירוע שפוגע, פגיעה קשה, בדמוקרטיה הישראלית. יו”ר בית המחוקקים שבסיטואציות מסוימות ממלא את מקומו של נשיא המדינה מפר את החלטת בית המשפט. הגענו לשיא שחבל שאנחנו חווים והכל כשאנחנו מתמודדים עם משבר הקורונה”.

.

רמי יצהר,

עניין מרכזי

שתפו את המאמר

שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב twitter
שיתוף ב facebook

הורידו עכשיו את האפליקציה שלנו בחינם!

ותהנו ממגוון תכנים בזמן אמת לנייד שלכם

דילוג לתוכן