מבזקים

משרד הכלכלה מציע תחילת הפעלת המשק בעוד כחודש

F3DDD675-6EDD-4A6A-816F-8842253935C0

פורסמה אסטרטגיית יציאה כלכלית ממשבר הקורונה על פי תוכנית משרד הכלכלה והתעשייה.

.

במסגרת הדיון שיתקיים היום במל”ל, מציג משרד הכלכלה התעשייה את התוכנית האסטרטגית שלו ליציאה ממשבר הקורונה.

.
המלצות עיקריות:
– תעשיית הייצור, הייטק פיננסים ושירותים מקצועיים: בענפים שלא הוגדרו חיוניים, העלאת שיעור העובדים הרשאים לפעול בעסק ל-50% מיד ובהדרגה, לעלות ל-100% עד לתאריך 17/05/20
.

– קמעונות: חזרה מדורגת לשגרה בכלל ענפי הקמעונאות, תוך הקפדה על הנחיות ספציפיות ומחמירות לקמעונאים וללקוחותיהם
– מסעדות: מתן אפשרות לאיסוף עצמי (TA), תוך הקפדה על הנחיות ספציפיות ומחמירות לקמעונאים וללקוחותיהם.
.

– מלונאות, תעופה, בילוי ופנאי ואחרים: בחינת הפעלה החל מה- 17.5.20

.

אסטרטגיית יציאה כלכלית משרד הכלכלה והתעשייה
13.4.20

• המטרה: חזרה לרציפות תפקודית מהירה שהינה קריטית לכלכלה הישראלית • הנחת יסוד:
1. תרחיש של חזרה עקבית לעבודה תוך שיפור במצב התחלואה במדינת ישראל ככלל (פרט לאזורים מוגבלים שיוגדרו על ידי משרד הבריאות)
2. חזרה מקבילה של מערכות החינוך והתחבורה על מנת לאפשר הגעת העובדים למקומות העבודה
• עקרונות ביישום – שאיפה להקל על ביצוע ההנחיות במהלך פעילות עסקית תוך צמצום הסיכון:
• חזרה מדורגת במקטעים של שבועיים: 19/04 (אחרי פסח), 3/05, 17/05
• דירוג הענפים בהתאם לתרומתם המשקית ולפגיעותם התעסוקתית.
• הקפדה על אמצעי מניעת הידבקות: מרחק בין אנשים והיגיינה, צמצום מפגשים שאינם הכרחיים, מניעת כניסת אנשים חולים לעסק
• הקטנת הפגיעה בעסקים קטנים ובינוניים • יצירת ודאות מקסימאלית לעסקים • שאיפה לרגולציה עצמית של העסק לעניין העמידה בתנאים
מבוא
מיתון עולמי לכל הפחות בסדר גודל של המשבר הפיננסי
חשיבות החזרת המגזר העסקי לפעילות, אל מול צפי לצמיחה שלילית ב-2020
התחזית ל- 2021
התחזית ל-2020
2019 1
8.7
5.3-
3.5
התמ”ג
9.5
5.0-
3.9
הצריכה הפרטית
4.5
10.5-
1.2
ההשקעה בנכסים קבועים (ללא אוניות ומטוסים)
0.5-
5.0
3.5
הצריכה הציבורית (ללא יבוא ביטחוני)
15.5
15.0-
5.7
היצוא (ללא יהלומים והזנק)
9.0
13.5-
4.5
היבוא האזרחי (ללא יהלומים, אוניות ומטוסים)
5.5
6.0
3.3
האבטלה (שיעור)2
0.9
0.8-
0.4
האינפלציה3
0.25 – 0
0.1 – 0
0.25
ריבית בנק ישראל4
מקור: בנק ישראל, 6.4.20
גם ישראל תהיה חלק מהמשבר הגלובלי
כ-50% מהעסקים מדווחים שיאלצו להיסגר אם יימשך המצב הקיים
הזמן שניתן להמשיך לקיים את פעילות החברה אם יימשך המצב הקיים, לפי ענף כלכלי
100%
80% 90%
60% 70%
50%
מעל חצי שנה
40%
30%
10% 20%
עד 3 חודשים
שרותים מקצועיים וטכניים, שרותי תחבורה, אחסנה, דואר, בלדרות ועוד
בינוי
מסחר קמעוני
שירותים פיננסים ושרותי ביטוח הייטק
תעשייה ללא תעשיה עלית
סך הכל
עד חודש
מקור: למ”ס, 2.4.2020
עד חצי שנה
0%
חזרת עובדים למעגל העבודה בשלבים (סה”כ 2.64 מיליון מועסקים)
גל ראשון (19/04)
הצטרפות מדורגת – 850 אלף איש נוספים
תקש”ח נוכחי
עובדים בענפים חיוניים ובעסקים של עד 10 עובדים או 15% בו- זמנית – כ-766 אלף איש
גל שלישי (17/05)
הצטרפות מדורגת של יתר הענפים – 603 אלף איש נוספים
גל שני (03/05)
הצטרפות מדורגת – כ-421 אלף איש נוספים

תעשיית הייצור
17.5
3.5
19.4
(אחרי פסח)
100% מהעובדים, כולל ביטול של החובה להביא רק עובדים חיוניים לפעילות
ענפים חיוניים בתעשיית מזון, בריאות, טואלטיקה ותומכיהם + חברות יצואניות ב’חוק עידוד’
100% מהעובדים
עד 85% מהעובדים
עד 50% מהעובדים
שאר ענפי התעשייה (49% מהתעשייה)
התעשייה הלא-חיונית, מתווה חזרה
85%
180,000 160,000 140,000 120,000 100,000
80,000 60,000 40,000 20,000
0
100%
50%
82,820
57,974
82,820
24,846
140,794
בתקנות שעת חירום נקבעו ענפי תעשייה חיוניים בהם הועסקו כ-170 אלף בינואר-2020*, שמהווים כ-51% מסך המועסקים בתעשייה באותו חודש
גל ראשון
עובדים קיימים
גל שני תוספת מועסקים
גל שלישי
מועסקים
היי-טק, פיננסים וענפי השירותים המקצועיים
17.5
3.5
19.4
(אחרי פסח)
100% מהעובדים, כולל ביטול של החובה להביא רק עובדים חיוניים לפעילות
בנקים – דרישה להחזרת עובדים לטיפול באשראי לעסקים קטנים
ענפים חיוניים שירותי הייטק ופיננסים
100% מהעובדים
עד 85% מהעובדים
עד 50% מהעובדים
שאר ענפי שירותי הייטק, פיננסים וענפי שירותים מקצועיים
עובדים בלתי חיוניים בשירותי הייטק, פיננסים וביטוח ושירותים מקצועיים אחרים, מתווה חזרה
600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000
0
100%
85%
50%
197,974
84,846
282,821
282,821
480,795
גל ראשון
עובדים קיימים
גל שני תוספת מועסקים
גל שלישי
בתקנות שעת חירום נקבעו ענפים חיוניים בהם הועסקו בינואר-2020 כ-97.4 אלף איש, לפי הפירוט הבא:
1. שירותי הייטק – 35.4 אלף איש 2. פיננסים וביטוח – 60.3 אלף; 3. שירותים וטרינריים – 1.8 אלף איש;
מועסקים
מועסקים בענפי הקמעונאות, מתווה חזרה
קמעונאות
17.5
3.5
19.4
(אחרי פסח)
100% מהעובדים, כולל ביטול של החובה להביא רק עובדים חיוניים לפעילות
ענפים חיוניים
(קמעונאות מזון, בריאות, טואלטיקה ותומכיהם, מעבדות מחשבים ומוצרי תקשורת)
היתר לשווקים
חנויות רחוב ומרכזי מסחר פתוחים וכן היתר לפתיחת קניונים
שאר הקמעונאים
240,000 220,000 200,000 180,000 160,000 140,000 120,000 100,000
80,000 60,000 40,000 20,000
0
5,911
209,502
209,502
ענפים חיוניים במסחר העסיקו כ-184 אלף איש; פתיחת כלל המגזר הקמעוני (למעט דוכנים בשווקים) תוסיף כ-210 אלף איש; דוכנים בשווקים מוסיפים עוד כ-6 אלף איש בלבד
גל ראשון עובדים קיימים
גל שני תוספת מועסקים
ענפים נוספים
17.5
3.5
19.4
(אחרי פסח)
ישיבה במסעדות תוסדר בהמשך
מתן אפשרות איסוף עצמי )Takeaway(
מסעדות
ייתכן תחילת שחרור לקראת סוף מאי
המשך השהיית פעילות
המשך השהיית פעילות
שאר הקמעונאים
100% מהעובדים
עד 85% מהעובדים
עד 50% מהעובדים
שאר הענפים (אינם חיוניים או אסורים או משתייכים לקטגוריה מיוחדת שפורטה)
חזרה של יתר ענפי המשק לפעילות
800,000 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000
0
• בשלב הראשון יוכנסו ענפי השירותים האישיים (שירותים קוסמטיים, טיפוח אישי, ספרות וכדומה, מעבדות תיקון של מוצרים שונים, תופרים וכדומה), וכן שירותי משלוח של מזון ממסעדות ומקומות מזון (הנחה של 15% מסך המועסקים) וכן מחצית ביתר הענפים.
• בשלב השני יוכנסו 35% נוספים מיתר הענפים • בשלב השלישי יוכנסו מסעדות ופאבים מלונות תעופה בילוי ופנאי ו-
15% מיתר הענפים.
277,187
161,722
277,187
311,143
438,909
גל ראשון
עובדים קיימים
גל שני
תוספת מועסקים
גל שלישי
הנחיות גורפות לכלל הענפים* לשגרת עבודה לשם צמצום התפשטות הנגיף
שמירה על הנחיות משרד הבריאות בנוגע לכניסת עובדים ומבקרים לעסק:
• חבישת מסיכה
• מניעת כניסה של אדם המצהיר על חום מעל 38 מעלות או המגלה תסמינים נשימתיים, מומלצת בדיקת חום לא פולשנית בכניסה לעסקים גדולים
• הקפדה על מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם, ככל הניתן
• תנאי עבודה נאותים לעובדים: • הקפדה על חיטוי משטחים בעמדות העבודה השונות • הקפדה על ציוד אישי ככל הניתן (מקלדות, עכברים, טלפונים) • הבטחת נגישות לעמדות שטיפה\חיטוי ועידוד העובדים להקפיד על שטיפת ידיים תדירה
• צמצום מגע בין עובדים ככל הניתן: • עידוד עבודה מהבית ושימוש בטכנולוגיות מתאימות
• הימנעות מהתקהלויות שאינן נדרשות, ועד 10 אנשים בחלל סגור
• קיום הפסקות בקבוצות קטנות וקבועות, לרבות הפסקת אוכל • עבודה במשמרות קבועות ללא חפיפה פיזית ביניהן, ככל הניתן • וידוא הפרדה פיזית ומרחק בין עובדים בכלל ובין מחלקות שונות בפרט
* לצד דגשים ספציפיים לסוגי עסקים שבהם סיכון הידבקות והדורשים הנחיות נרחבות יותר (יפורט בהמשך)
בהתאם לעקרונות שנקבעו בשיתוף עם התאחדות התעשיינים:
• היעדר התקהלויות והתכנסויות עובדים לא הכרחיות בשטח החברה, בהתאם להנחיות משרד הבריאות בלבד.
• ביצועישיבותעד10משתתפיםלכלהיותר,עםמרחקמינימאלינדרש.
• הימנעות מביקורי חוץ לא הכרחיים במפעל. ככל שגורמי חוץ ומבקרים יחתמו על הצהרת בריאות ויחולו לגביהם כלל התנאים ב’שמירה על כללי היגיינה’.
• הפרדה ככל הניתן בין עובדי מטה ומנהלה לבין מחלקות הייצור בפעילויות שונות. • עבודהבצוותיםקבועיםככלהניתן. • הגעה ברכב פרטי ו/או בהסעות עובדים מצומצמות בכפוף להנחיות משרד הבריאות להסעות עובדים. • הפסקות/ארוחתצהרים:
יש לקיים בקבוצות קבועות וקטנות, יש לשמור על מרחק בין עובד לעובד סביב שולחנות בחדר האוכל; יש להשתמש בכלי אוכל חד פעמיים במידת האפשר; יש לשקול הזמנת ארוחות מוכנות במקום הפעלת מטבח מקומי; יש להקפיד על ניקוי וחיטוי משטחים בחדר האוכל בסוף הארוחה;
תעשייה- קווים מנחים

קמעונאות- קווים מנחים להפעלת חנויות ורשתות שיווק
• קביעת מפתח לכמות אנשים בחנות במטרה למנוע צפיפות – אדם על כל 5 מ”ר (עובד/לקוח). • הצבת שלט כניסה לכל חנות: ציון גודל החנות ומספר לקוחות מקסימלי המותר עפ”י מפתח. • הצבת צייני מרחק על רצפת החנות בקופות הרושמות, במרחקים של 2 מ’. • פתיחה וולונטרית של פעילות בשעות גמישות וממושכות יותר באופן שיאפשר צמצום קונים בפרק זמן נתון. • ויסות הגעת קונים באמצעים נוספים כגון קביעת תורים. • התאמת פעילות העסק למסחר מקוון ואספקת טובין באמצעות משלוחים ללקוח. • קביעת תנאים מקלים לעסקים קטנים וחנויות בודדות (במסגרת הנחיות משרד הבריאות).
• חובת בדיקת חום ותשאול על היעדר שיעול ותסמינים בכניסה לקניון.
• חובת חבישת מסכה לכל אדם שנכנס לקניון בין אם רגלית ובין אם ברכב לחניון.
• בקרה וניהול ע”י הנהלת הקניון בנוגע לבאי החנויות ומרחב הקניון (שילוט והסברה, בקרת כניסה, בקרות מדגמיות בחנויות ואכיפת חבישת מסכה, בדיקת צפיפות ואכלוס חנויות, טיפול באי סדרים והוצאתם מהמתחם וכו).
• *סוגיה לבחינה: סגירת אזורים בקניון במהלך היום, למשך זמן מוקצב לצורך חיטוי.
קמעונאות- קווים מנחים להפעלת קניונים
קמעונאות- קווים מנחים להפעלת שווקים ומרכזי קניות (פאוור סנטר)
• חובת בדיקת חום בכניסה לחניון של המתחם \ לרחוב השוק • חובת חבישת מסכה ותשאול על היעדר שיעול ותסמינים, לכל אדם שנכנס למתחם הקניות \ השוק בין אם רגלית
ובין אם ברכב. • בקרה וניהול ע”י הנהלת הקניון בנוגע לבאי החנויות ומרחב המתחם. • *סוגיה לבחינה: אכיפה אחר אזרחים שנכנסים ברגל תעשה במסגרת ההנחיות לחנויות.
ענפים נוספים- קווים מנחים להפעלת בתי קפה ומסעדות
• התפלגות הענף – 52% מסעדות, 30% קיוסקים, דוכנים, מזנונים, 16% בתי קפה, 3% ברים
• מתן אפשרות של איסוף עצמי )Take Away( בחזית החנות תוך סימון מרחק של 2 מטר בתורים במרחב הציבורי בחוץ
• בשלב הבא מעבר לתפוסה של 50% ישיבה (נציין כי מצב זה עדיין אינו רווחי אך מסייע בשימור לקוחות)
• אפשור הרחבת שעות הפעילות באופן שיאפשר וויסות של כמות הלקוחות על פני מספר רב יותר של שעות במקביל לפתיחת מתחמים קמעונאיים בכל רחבי הארץ תסייע במניעת התקהלות מזיקה עקב ביקושים גבוהים
• חזרה לפעילות מלאה לפי מתווה שיוסכם בשיתוף ארגוני המסעדות ובתי הקפה (בהכנה)
ענפים נוספים- קווים מנחים להפעלת שירותים וקבלת קהל פרונטאלית
• תיאום הגעת הלקוחות מראש
• הגבלת כמות הלקוחות לפי מפתח של אדם על כל 5 מ”ר.
• נותני שירותים כגון מספרות/קוסמטיקה- במקומות בהם אין ריכוז חולים גבוה, לאפשר התמגנות מיוחדת של נותן השירות והקפדה על תנאי היגיינה גבוהים וכן הימנעות מתור בפתח העסק או בתוכו.
לסיכום
המלצה
המלצה לאסטרטגיית יציאה
בענפים שלא הוגדרו חיוניים, העלאת שיעור העובדים הרשאים לפעול בעסק ל-50% מיד לאחר הפסח, ובהדרגה לעלות ל-100% עד לתאריך 17/05/20
תעשיית הייצור, הייטק פיננסים ושירותים מקצועיים
חזרה מדורגת לשגרה החל מלאחר חג הפסח בכלל ענפי הקמעונאות, תוך הקפדה על הנחיות ספציפיות ומחמירות לקמעונאים וללקוחותיהם
קמעונאות
מתן אפשרות לאיסוף עצמי (TA) מיד לאחר חג הפסח, תוך הקפדה על הנחיות ספציפיות ומחמירות לקמעונאים וללקוחותיהם
מסעדות
בחינת הפעלה החל מה-17/05/20
מלונאות, תעופה, בילוי ופנאי ואחרים.

 

עניין מרכזי

שתפו את המאמר

שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב twitter
שיתוף ב facebook

הורידו עכשיו את האפליקציה שלנו בחינם!

ותהנו ממגוון תכנים בזמן אמת לנייד שלכם

דילוג לתוכן