האקרים יכולים לחדור בקלות ללימודים מקוונים ולשנות ציונים לתלמידים

חברת צ'ק פוינט איתרה חולשות אבטחה חמורות במערכת "אופק", מערכת ישראלית ללימוד מרחוק מבין הגדולות בארץ.

.

החולשות, שדווחו למערך הסייבר הלאומי, אפשרו לתוקף לקבל פרטים אישיים של תלמידים ומורים, גישה לציוני התלמידים ולקבצים מוגנים .

.

עניין מרכזי