מתחדשות פעילויות ועדות הבריאות

הוועדות הרפואיות חוזרות לפעילות

החל מיום ראשון, 17.5.2020, מחדש משרד הבריאות בהדרגה את הפעילות של הוועדות הרפואיות בכל הנושאים.

.

בנוסף, יוקמו ועדות עם נוכחות מבוטחים ומייצגים, בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

.

מי שמוזמן לוועדה יקבל הודעה על כך, ומועד הוועדה יופיע גם באתר האישי.

.

עניין מרכזי