ציפור נדירה נצפתה בהחולה

חגיגת נדירים באגמון החולה של קרן קימת לישראל. בימים האחרונים נמצאת באגמון החולה-קק"ל להקה המונה כמה עשרות זרזירי ארבה, מין נודד ונדיר בישראל, נהנים בעיקר מתותי העץ באגמון.

.
היום נצפה חרמשון קטן, גם הוא מין נודד נדיר למדי, שלרוב נצפה באזורי החוף. החרמשון, ממשפחת החופמאים, ניזון מחרקים, סרטנונים וחלזונות אותם הוא לוכד במים הרדודים אמצעות מקורו המיוחד.

.

צילומים: עינבר שלומית רובין, קק"ל.

עניין מרכזי